Vad är UV och UVC?

En bra och effektiv desinfektionsmetod

UV-ljus är en extremt effektiv och lättanvänd metod för rengöring om man jämför med exempelvis flytande och pulverbaserade desinfektionsmedel. UV-ljus rengör inte bara ytor, luft och och vatten, det tar också bort exempelvis mögel och kvalster. 

Merparten av kunskapen om de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos Corona-viruset kommer från forskningen av SARS-CoV och MERS-CoV. Viruset är känsligt för ultraviolett ljus och värme. 

- Utdrag från Diagnosis and Treatment Protocol for Novel Coronavirus Pneumonia (trial version 7), släppt av National Health Commission & State Administration of Traditional Chinese Medicine, 3 mars 2020

This image for Image Layouts addon

Vad är UV och UVC?

Ultraviolett ljus är en form av strålning och en osynlig del av det elektromagnetiska spektrumet. Det har en våglängd mellan 100 nm-380 nm. UVC, med en våglängd mellan 200 nm-280 nm, är bevisat den mest effektiva våglängden i UV-spektrumet för desinfektering.  Som vi alla vet finns UV-ljus även i solljus. 

GOLDENSEA UV använder en våglängd på 253.7 nm. Detta hör till korta vågor i UVC-spektrat och är ett effektivt och bra alternativ till rengöring/desinfektion.  

 

Hur dödar/inaktiverar UVC bakterier och virus?

UVC (speciellt 253.7 nm) förstör molekylstrukturen av DNA (deoxyribonucleic acid) och RNA (ribonucleic acid) hos mikrobiella (bakterier och virus) celler, vilket orsakar att tillväxtceller och regenerativa celler dör. På så sätt uppnås effekten av desinfektion.

Image

VARNING
Ultraviolet ljus kan orsaka skada på ögon och hud. 
Inga personer, djur och växter får utsättas för strålningen.